El. pašto naudojimas

Apple iOS nustatymai

Instrukcijos skirtos Apple iOS 7 standartinei el. pašto programai „Mail“. Kitose versijose standartinės el. pašto programos aplinka ir parametrai gali nežymiai skirtis.

 

1. Pagrindiniame lange pasirinkite „Settings“.

 ios-settings

 2. Nustatymų centre pasirinkite:

A. „Mail, Contacts, Calendars“;

B. „Other“.

ios-01 

 

3. Pasirinkite „Add Mail Account“ sukurti naują paskyrą.

 ios-02

 

4. „New Account“ lange:

A. Įveskite savo vardą ir pavardę;

B. Įveskite savo VU el. pašto adresą;

C. Įveskite VU E. tapatybės slaptažodį;

D. Savo patogumui nurodykite paskyros pavadinimą (pvz. „VU el. paštas“ ar pan.);

E. Spauskite „Next“ tęsti toliau.

ios-03 

 

5. Sekančiame etape:

A. Pasirinkite IMAP protokolą;

B. Įveskite serverio adresą laiškų skaitymui;

C. Įveskite savo prisijungimo vardą;

D. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį;

E. Įveskite serverio adresą laiškų siuntimui;

F. Įveskite savo prisijungimo vardą;

G. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį;

H. Pasirinkite „Next“ tęsti toliau.

ios-04

 

6. Sekančiame etape:

A. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite susieti;

B. Pasirinkite „Save“ išsaugoti paskyrą.

ios-05

 

7. Sistema iš pradžių automatiškai nustato ne visus parametrus, todėl juos reikės papildyti. Tam reikalui:

A. Atsidarykite naujai sukurtą paskyrą;

B. Pirma nustatykite detalius laiškų siuntimo serverio parametrus;

C. Tada detalius laiškų gavimo serverio parametrus.

ios-06

 

8. SMTP serverio parametruose (7. B.):

Pasirinkite pagrindinį SMTP serverį.

ios-07

Jo nustatymuose turėtų būti nurodyta:

A. VU laiškų siuntimo serveris smtps.vu.lt;

B. Prisijungimo vardas;

C. VU E. tapatybės slaptažodis;

D. Naudoti SSL duomenų šifravimą;

E. Slaptažodžio tipas „Password“;

F. Naudoti 587 serverio prievadą.

ios-08

 

9. Detaliuose laiškų gavimo serverio parametruose (7. C.) turėtų būti nurodyta:

A. Naudoti SSL duomenų šifravimą;

B. Slaptažodžio tipas „Password“;

C. Naudoti 993 serverio prievadą.

 ios-09

 

10. Baigę paskyros kūrimą ir nustatymų derinimą, paleiskite el. pašto programą.

ios-mail

 

11. Tarp kitų rasite ir VU el. pašto paskyrą. Patikrinkite, ar sau išsiųstas laiškas sėkmingai gaunamas.

ios-10

 

Svarbu!

Pagal nutylėjimą iOS Mail programa išsiųstus laiškus įšsaugo „Sent“ kataloge, kuris skiriasi nuo standartinio sent-mail, naudojamo VU žiniatinklio pašte. Tai gali būti aktualu ir kitiems katalogams.

Windows Live Mail nustatymai

Instrukcija tinka Windows Live Mail 2011.

 

Šio skyrelio pagrindinės dalys:

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas (1-4 punktai).

Trumpai apie tai, kaip registruoti VU el. pašto dėžutę programoje Windows Live Mail.

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra/keitimas (5-7 punktai).

Pagrindiniai VU el. pašto dėžutės paskyros nustatymai ir kaip juos pakeisti.

III. Bendri nustatymai (8-11 punktai).

Kai kurie bendri programos Windows Live Mail nustatymai.

 

 

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

1. Jei programą po diegimo paleidote pirmą kartą, naujos el. pašto paskyros kūrimo langas atsidarys automatiškai. Kitu atveju jį galite išsikviesti taip:

A. Užeikite į Accounts meniu juostą

B. Spauskite Email

livemail-config-01

 

2. Atsivėrusiame lange:

A. Įveskite savo VU el. pašto adresą

B. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį, nurodykite programai jį įsiminti

C. Įveskite savo vardą ir pavardę

D. Uždėkite varnelę parametrus vesti rankiniu būdu

E. Spauskite Next tęsti toliau

livemail-config-02

 

3. Kitame lange:

A. Pasirinkite laiškų gavimo serverio adresą ir parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

B. Autentikavimui pasirinkite Clear text

C. Įveskite savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

D. Pasirinkite laiškų išsiuntimo serverio adresą ir parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

E. Spauskite Next tęsti toliau

livemail-config-03

 

4. Galutiniame etape pasirinkite Finish baigti el. pašto paskytos kūrimą.

livemail-config-04

 

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra/keitimas

 

5. Norėdami keisti paskyros parametrus:

A. Spauskite ties sukurta el. pašto paskyra

B. Užeikite į Accounts meniu skyrių

C. Spauskite Properties

livemail-config-05

 

 6. Atsidariusiame Properties lange pasirinkite Servers skiltį:

A. Galite keisti el. pašto gavimo ir išsiuntimo serverių adresus

B. Galite keisti el. pašto prisijungimo vardą, slaptažodį, jo išsaugojimo ir siuntimo parametrus

C. Naudojant smtps.vu.lt, autentikavimas turi būti įjungtas; Spaukite Settings užeiti į kitus parametrus

livemail-config-06

 

D. Naudojant smtps.vu.lt, reikia parinkti tuos pačius prisijungimo vardą ir slaptažodį kaip laiškų gavimo serveryje.

livemail-config-07

 

 7. Properties lango Advanced skiltyje:

A. Galite keisti laiškų išsiuntimo serverio parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

B. Galite keisti laiškų gavimo serverio parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

C. Galite nustatyti laiškus palikti serveryje, tačiau ne ilgiau nei (pvz.) 14 dienų ir trinti juos ištrynus iš programos šiukšliadėžės

livemail-config-08

 

 

 III. Bendri nustatymai

Toliau nustatysime tinkamas koduotes laiškuose bei parašą.

 

8. Norėdami patekti į bendrus programos nustatymus:

A. Pelės paspaudimu iškvieskite pagrindinį meniu

B. Spauskite Options

C. Spauskite Mail...

livemail-config-09

 

 9. Atsidariusiame Options lange:

A. Atidarykite Read skiltį

B. Spauskite Fonts...

livemail-config-10

 

C. Pasirinkite Unicode šriftus

D. Pasirinkite Unicode (UTF-8) koduotę

E. Spauskite Set as default

F. Spauskite OK uždaryti langą ir išsaugoti pakeitimus

livemail-config-11

 

10. Toliau:

A. Pasirinkite Send skiltį

B. Spauskite International Settings

livemail-config-12

 

C. Pasirinkite Unicode (UTF-8) koduotę

D. Spauskite OK uždaryti langą ir išsaugoti pakeitimus

livemail-config-13

 

 11. Galiausiai sukurkite savo parašą, kuris bus rodomas kiekvieno laiško pabaigoje:

A. Užeikite į Signatures skiltį

B. Pasirinkus Add signatures to all outgoing messages, parašas bus pridedamas visuose siunčiamuose laiškuose

C. Spauskite New sukurti naują parašą

D. Galite rinktis Text ir vesti parašo tekstą tam skirtame lauke arba nurodyti tekstinį failą, iš kurio jį įkelti

E. Spauskite OK išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą

livemail-config-14

 

Mozilla Thunderbird 12 nustatymai

Šio skyrelio pagrindinės dalys:

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas (1-3 punktai).

Trumpai apie tai, kaip registruoti VU el. pašto dėžutę Mozilla Thunderbird programoje.

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas (4-8 punktai).

Pagrindiniai VU el. pašto dėžutės paskyros nustatymai ir kaip juos pakeisti.

III. Bendri nustatymai (9-12 punktai).

Kai kurie bendri Mozilla Thunderbird programos nustatymai.

 

Mozilla Thunderbird yra nemokama (atvirojo kodo) el. pašto ir naujienų skaitymo programa. Ją galite parsisiųsti iš kūrėjų svetainės (taip pat yra programos lietuviška bei „nešiojama“ versijos).

 

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

Jei programą įjungėte pirmą kartą ir joje nėra registruotų el. pašto paskyrų, iškart pasirodys registracijos langas.


1. „Mail Account Setup“ lange:

A. Įveskite savo vardą ir pavardę (bus rodoma laiškų gavėjams lauke „From:“ šalia ar vietoje el. pašto adreso)

B. Įveskite savo VU el. pašto adresą

C. Nurodykite slaptažodį ir uždėkite varnelę išsaugoti jį programoje, jei nenorite vesti kiekvieną kartą paleidus programą

D. Spauskite „Continue“ tęsti toliau

thunderbird-12-01

 

2. Programai pradėjus automatiškai ieškoti nustatymų:

A. Spauskite „Manual config“ vesti nustatymus rankiniu būdu

thunderbird-12-02

 

3. Atsiradusiuose rankiniuose nustatymuose:

A. Nurodykite laiškų gavimo serverio parametrus

B. Nurodykite laiškų išsiuntimo serverio parametrus

C. Įveskite savo prisijungimo vardą

D. Spauskite „Create Account“ sukurti paskyrą

thunderbird-12-03

 

Gauti el. paštą galite paspaudę „Get Mail“ arba klaviatūroje „F5“.

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas

 

4. Patekti į sukurtos el. pašto paskyros nustatymus galite:

A. Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Tools“

B. Pasirinkite „Account Settings“

thunderbird-12-04

 

5.Account Settings“ lange keičiame bendrus paskyros nustatymus:

A. Pasirinkite paskyrą

B. Esant reikalui, galima pakeisti jos pavadinimą (pasikeis A.)

C. Įvesti/pakeisti savo vardą

D. Įvesti/pakeisti VU el. pašto adresą

E. Sukurti parašo tekstą ar nurodyti kelią iki laiško apačioje pridedamo parašo teksto failo

F. Nurodyti standartinį laiškų išsiuntimo serverį (aktualu kai yra dvi ir daugiau el. pašto paskyros)

thunderbird-12-05

 

6. Laiškų gavimo parametrų keitimas:

A. Pasirinkus skyrių „Server Settings“

B. Galite pakeisti laiškų gavimo serverio adresą

C. Ir prisijungimo vardą

D. Saugumo parametrus ir prievadą reikėtų parinkti pagal pagrindinius nustatymus

E. Pasirinkite laiškų parsiuntimą paleidus programą, tikrinimo dažnumą (nenaudokite labai mažų reikšmių, pvz. 1-3 min.) bei automatinį naujų laiškų parsiuntimą

F. Į programą parsiųstus laiškus serveryje galima palikti (bus matomi webmail.vu.lt), tačiau būtina nustatyti senaties terminą, kad laiškai nesikauptų neribotai ir nebūtų viršyta diskinė vieta serveryje

thunderbird-12-06

 

 7. Norėdami keisti laiškų išsiuntimo serverio parametrus:

A. Pirmiausia pasirinkite „Outgoing Server (SMTP)“

B. Tada norimą siuntimo serverį

C. Ir paspauskite „Edit...“

thunderbird-12-07

 

8. Atsidariusiame „SMTP Server“ lange galima keisti ar peržiūrėti:

A. Laiškų išsiuntimo serverio apibūdinimą (skirta patogumui ir įtakos veikimui neturi)

B. Laiškų siuntimo serverio adresą

C. Prievadą ir saugumo nustatymus (nurodykite pagal pagrindiniuose nustatymuose pateiktą informaciją)

D. Naudotojo prisijungimo vardą

E. Jei keitėte parametrus, išsaugokite pakeitimus spausdami „OK“

thunderbird-12-08

 

III. Bendri nustatymai

 

9. Jei neatsimenate dabartinio Thunderbird programoje įvesto el. pašto slaptažodžio, jį visada nesunkiai galite pasižiūrėti. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog Thunderbird įsimintas slaptažodis ir dabar galiojantis el. pašto serveryje gali skirtis. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti dabartinį išsaugotą programoje slaptažodį:

A. Pasirinkite meniu „Tools“

B. Toliau punktą „Options“

thunderbird-12-09

 

10. Atsidariusiame lange:

A. Pasirinkite „Security“ skyrių

B. „Passwords“ kortelę

C. Paspaudę „Saved Passwords...“ naujame lange galėsite peržiūrėti ar ištrinti išsaugotą slaptažodį

thunderbird-12-10

 

11. Norėdami laiškus skaityti ir rašyti lietuviškai, turime naudoti atitinkamus rašmenis ir koduotes. Jas galima nustatyti „Options“ lange pasirinkus:

A. „Display“ skyrių

B. „Formatting“ kortelę

C. Paspaudus „Advanced“ mygtuką

thunderbird-12-11

 

12. Atsivėrusiame „Fonts & Encodings“ lange:

A. Pasirinkite „Baltic“ rašmenis

B. Nurodykite skaitant, rašant  bei siunčiant atsakymus naudoti universalią UTF-8 koduotę.

C. Spauskite „OK“ išsaugoti pakeitimus.

thunderbird-12-12

 

 

 

Android nustatymai

Instrukcijos skirtos Android 2.3 (Gingerbread) versijos standartinę el. pašto programą naudojantiems įrenginiams. Kitose versijose standartinės el. pašto programos aplinka ir parametrai gali nežymiai skirtis.

 

1. Atidarę programų sąrašą, pasirinkite „Email“.

android-01

 

 2. Jei prieš tai nebuvo pajungta nei viena el. pašto dėžutė, atsidarys „Set up email“ dialogas. Jame:

A. Įveskite savo VU el. pašto adresą

B. Įveskite el. pašto slaptažodį

C. Pasirinkite „Manual setup“ toliau parametrus vesti rankiniui būdu

android-02

 

3. Pasirinkite IMAP el. pašto paskyros tipą (sinchronizavus bus matomi tie patys laiškai, kaip ir VU žiniatinklio pašte).

android-03

 

4. „Incoming server settings“ lange nurodykite laiškų gavimo serverio parametus:

A. Savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

B. Savo VU E. tapatybės slaptažodį

C. Serverio adresą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

D. Prievadą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

E. Saugumo tipą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

F. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-04

 

5. „Outgoing server settings“ lange nurodykite laiškų siuntimo serverio parametrus:

A. Išsiuntimo serverio adresą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

B. Prievadą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

C. Saugumo tipą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

D. Pažymėkite varnele naudoti prisijungimo duomenis

E. Įveskite savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

F. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį

G. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-05

 

6. „Account options“ lange galite nurodyti bendrus el. pašto paskyros parametrus:

A. Dėžutės tikrinimo dažnumą (pasirinkus „Never“ sąrašas atnaujinimas tik nurodžius programai; tinka, jei nereikia dažno tikrinimo, esate užsienyje ir nenorite apkrauti mobiliojo interneto srauto)

B. Galite nurodyti siųsti laiškus iš šios paskyros pagal nutylėjimą

C. Galite nustatyti rodyti pranešimą (pranešimų juosta viršuje) apie gautus naujus laišku, tačiau tai prasminga tik periodiškai tikrinant dėžutę (parametras A.).

D. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-06

 

7. „Account color“ lange galite pasirinkti el. pašto paskyros spalvą (patogu, jei yra daugiau nei viena paskyra ir laiškai rodomi bendrame sąraše):

A. Pasirinkite spalvą

B. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-07

 

8. „Set up email“ lange:

A. Įveskite el. pašto paskyros pavadinimą (savo patogumui)

B. Įveskite savo Vardą ir Pavardę (bus matomi šalia adreso siunčiant laiškus)

C. Spauskite „Done“ baigti el. pašto paskyros kūrimą

android-08

 

 9. Laiškų peržiūros lange paspaudę telefono „Meniu“ klavišą galite išsikviesti funkcijas:

A. Tikrinti, ar neatėjo naujų laiškų

B. Rašyti naują laišką

C. Pereiti į kitą katalogą (žr. 10. punktą)

D. Keisti paskyros nuostatas (žr. 11. punktą)

android-09

 

Funkcijų meniu iškviečiamas paspaudus telefono „Meniu“ mygtuką.

O2X-buttons

 

10. Katalogų sąraše matysite tuos pačius katalogus kaip ir VU žiniatinklio pašte.

android-10

 

 11. „Account settings“ lange galite keisti paskyros nuostatas:

A. Paskyros pavadinimą

B. Vardą/pavardę

C. Paskyros spalvą

D. Parašą, rodomą laiško pabaigoje

E. Dėžutės tikrinimo dažnumą

F. Ar siunčiami laiškai nuo šio adreso pagal nutylėjimą

G. Kaip pranešti apie naujai atėjusius laiškus

H. Laiškų gavimo serverio parametrus (žr. 4. punktą)

I. Laiškų siuntimo serverio parametrus (žr. 5. punktą)

J. Kitus naudotojo aplinkos parametrus

android-11

 

Svarbu!

Išsiuntus laiškus Android Email programoje jie neatsiras sent-mail kataloge, kaip juos siunčiant per VU žiniatinklio paštą.

 

Gmail nustatymai

Instrukcijoje pateiktas pavyzdys, kaip naudotis VU el. pašto paslauga per Gmail el. paštą. Gmail šiuo atveju naudojamas kaip bet kuri kita klientinė el. pašto programa (MS Outlook, Mozilla Thunderbird ir pan.). Reikalingi serverių adresai, prievadai ir saugumo parametrai yra nurodyti pagrindiniuose el. pašto programų nustatymuose.

1. Prisijungę prie Gmail el. pašto:

A. Užeikite į nustatymų meniu

B. Pasirinkite „Settings

gmail-01

 

2.Settings“ skiltyje:

A. Pasirinkite „Accounts and Import

B. Toliau „Add a POP3 mail account you own

gmail-02

 

3. Atsidariusiame lange:

A. Nurodykite savo VU el. pašto adresą

B. Spauskite „Next step“ tęsti toliau

gmail-03

 

4.Add a mail account you own“ etape:

A. Nurodykite savo prisijungimo vardą (vu*****, s******* ir pan.)

B. Slaptažodį (kas 84 dienas jį reikės keisti, kitaip negausite laiškų)

C. Laiškų gavimo serverį (mail.vu.lt/mail.stud.vu.lt/post.vu.lt) pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus

D. Jei norite, kad jungiantis (siunčiant prisijungimo vardą ir slaptažodį) ir parsiunčiant laiškus ryšys būtų šifruojamas, pasirinkite 995 prievadą ir uždėkite varnelę „Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail“. Pasirinkus standartinį 110 prievadą, saugaus ryšio varnelė turi būtu nuimta.

E. Kad laiškai neribotai nesikauptų VU el. pašto dėžutėje juos parsiuntus į Gmail, varnelės nedėkite. Funkcija gali būti reikalinga tada, kai naudojate daugiau nei vieną klientinę programą skirtinguose kompiuteriuose.

F. Pasirinkite priskirti VU el. pašto laiškams atskiras etiketes. Taip jie nepasimes bendrame sraute, juos rasite atskiroje grupėje.

G. Spauskite „Add Account“ tęsti toliau

gmail-04

 

5. Toliau galite nustatyti parametrus laiškų siuntimui:

A. Pasirinkite „Yes, I want to be able to send mail as ...

B. Spauskite „Next Step“ tęsti toliau

gmail-05

 

6.Add another email address you own“:

A. Nurodykite savo vardą ir pavardę (bus rodoma išsiųstuose laiškuose)

B.Treat as an alias“ varnelė turi būti nuimta, kad atsakant į VU adresu gautus laiškus būtų naudojamas VU, o ne Gmail adresas.

C. Spauskite „Next Step“ tęsti toliau

gmail-06

 

7. Nurodykite laiškų siuntimo serverio parametrus (pateikti „Pagrindiniai el. pašto programų nustatymai“):

A. Laiškų siuntimui pasirinkite VU el. pašto serverį

B. Įveskite adresą smtps.vu.lt

C. Prisijungimo vardą

D. Slaptažodį

E. Pasirinkite 587 prievadą ir TLS šifravimą

F. Spauskite „Add Account“ tęsti toliau

gmail-07

 

8. Sėkmingai nustačius parametrus, į VU el. pašto dėžutę gausite laišką su patvirtinimo kodu. Įveskite jį ir spauskite „Verify“ aktyvuoti laiškų siuntimą per Gmail.

gmail-08

 

9. Sėkmingai nustačius visus parametrus:

A. Atsiras naujas adresas laiškų siuntimo...

B. ... ir gavimo skiltyje

C. Jei VU adresu atėjusius laiškus norite atsakyti naudodami VU el. pašto adresą, turi būti pasirinktas „Reply from the same address the message was sent to

gmail-09

 

10. Kas 84 dienas reikia keisti bendrą VU E. paslaugų slaptažodį, kuris galioja ir el. paštui. Slaptažodžiui pasenus ir pamiršus tą padaryti, Gmail nebegalės parsiųsti laiškų. Kadangi ši klaida pagrindiniame Gmail el. pašto lange nerodoma, galite ilgą laiką negauti laiškų to net neįtardami. Kad taip neatsitiktų, reikėtų periodiškai patikrinti, ar nustatymų skiltyje nėra rodoma žemiau pateikta klaida. Siunčiant laiškus per smtps.vu.lt, naują slaptažodį reikės nurodyti („edit info“) ir siuntimo parametruose.

gmail-10

 

Svarbu!

Baigus studijas ar nutraukus darbą universitete, el. pašto dėžutė yra panakinama nustatyta tvarka. Nepamirškite jos pašalinti ir iš Gmail nustatymų.