Apie ITTC

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų taikymo centras (VU ITTC) kuria, palaiko ir plėtoja Universitete modernių IT paslaugų sistemas bei atstovauja Universitetui šalyje ir užsienyje IT paslaugų kūrimo bei taikymo srityje.


ITTC sprendžia šiuos uždavinius:

  • plėtoja IT techninę infrastruktūrą ir rengia programines priemones informacinėms, elektroninio mokymosi bei kitoms elektroninėms paslaugoms teikti ir užtikrina šių paslaugų palaikymo kokybę;
  • plėtoja vieningai veikiančią šiuolaikinę Universiteto elektroninių komunikacijų sistemą, teikia interneto bei duomenų perdavimo paslaugas;
  • rengia duomenų apsaugos priemonių aprašą ir teikia siūlymus dėl  asmens duomenų tinkamo naudojimo, priežiūros ir apsaugos reglamentavimo Universitete;
  • aktyviai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose informacinių technologijų taikymo bei plėtros projektuose.