Apple iOS nustatymai

Instrukcijos skirtos Apple iOS 7 standartinei el. pašto programai „Mail“. Kitose versijose standartinės el. pašto programos aplinka ir parametrai gali nežymiai skirtis.

 

1. Pagrindiniame lange pasirinkite „Settings“.

 ios-settings

 2. Nustatymų centre pasirinkite:

A. „Mail, Contacts, Calendars“;

B. „Other“.

ios-01 

 

3. Pasirinkite „Add Mail Account“ sukurti naują paskyrą.

 ios-02

 

4. „New Account“ lange:

A. Įveskite savo vardą ir pavardę;

B. Įveskite savo VU el. pašto adresą;

C. Įveskite VU E. tapatybės slaptažodį;

D. Savo patogumui nurodykite paskyros pavadinimą (pvz. „VU el. paštas“ ar pan.);

E. Spauskite „Next“ tęsti toliau.

ios-03 

 

5. Sekančiame etape:

A. Pasirinkite IMAP protokolą;

B. Įveskite serverio adresą laiškų skaitymui;

C. Įveskite savo prisijungimo vardą;

D. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį;

E. Įveskite serverio adresą laiškų siuntimui;

F. Įveskite savo prisijungimo vardą;

G. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį;

H. Pasirinkite „Next“ tęsti toliau.

ios-04

 

6. Sekančiame etape:

A. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite susieti;

B. Pasirinkite „Save“ išsaugoti paskyrą.

ios-05

 

7. Sistema iš pradžių automatiškai nustato ne visus parametrus, todėl juos reikės papildyti. Tam reikalui:

A. Atsidarykite naujai sukurtą paskyrą;

B. Pirma nustatykite detalius laiškų siuntimo serverio parametrus;

C. Tada detalius laiškų gavimo serverio parametrus.

ios-06

 

8. SMTP serverio parametruose (7. B.):

Pasirinkite pagrindinį SMTP serverį.

ios-07

Jo nustatymuose turėtų būti nurodyta:

A. VU laiškų siuntimo serveris smtps.vu.lt;

B. Prisijungimo vardas;

C. VU E. tapatybės slaptažodis;

D. Naudoti SSL duomenų šifravimą;

E. Slaptažodžio tipas „Password“;

F. Naudoti 587 serverio prievadą.

ios-08

 

9. Detaliuose laiškų gavimo serverio parametruose (7. C.) turėtų būti nurodyta:

A. Naudoti SSL duomenų šifravimą;

B. Slaptažodžio tipas „Password“;

C. Naudoti 993 serverio prievadą.

 ios-09

 

10. Baigę paskyros kūrimą ir nustatymų derinimą, paleiskite el. pašto programą.

ios-mail

 

11. Tarp kitų rasite ir VU el. pašto paskyrą. Patikrinkite, ar sau išsiųstas laiškas sėkmingai gaunamas.

ios-10

 

Svarbu!

Pagal nutylėjimą iOS Mail programa išsiųstus laiškus įšsaugo „Sent“ kataloge, kuris skiriasi nuo standartinio sent-mail, naudojamo VU žiniatinklio pašte. Tai gali būti aktualu ir kitiems katalogams.

Windows Live Mail nustatymai

Instrukcija tinka Windows Live Mail 2011.

 

Šio skyrelio pagrindinės dalys:

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas (1-4 punktai).

Trumpai apie tai, kaip registruoti VU el. pašto dėžutę programoje Windows Live Mail.

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra/keitimas (5-7 punktai).

Pagrindiniai VU el. pašto dėžutės paskyros nustatymai ir kaip juos pakeisti.

III. Bendri nustatymai (8-11 punktai).

Kai kurie bendri programos Windows Live Mail nustatymai.

 

 

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

1. Jei programą po diegimo paleidote pirmą kartą, naujos el. pašto paskyros kūrimo langas atsidarys automatiškai. Kitu atveju jį galite išsikviesti taip:

A. Užeikite į Accounts meniu juostą

B. Spauskite Email

livemail-config-01

 

2. Atsivėrusiame lange:

A. Įveskite savo VU el. pašto adresą

B. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį, nurodykite programai jį įsiminti

C. Įveskite savo vardą ir pavardę

D. Uždėkite varnelę parametrus vesti rankiniu būdu

E. Spauskite Next tęsti toliau

livemail-config-02

 

3. Kitame lange:

A. Pasirinkite laiškų gavimo serverio adresą ir parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

B. Autentikavimui pasirinkite Clear text

C. Įveskite savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

D. Pasirinkite laiškų išsiuntimo serverio adresą ir parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

E. Spauskite Next tęsti toliau

livemail-config-03

 

4. Galutiniame etape pasirinkite Finish baigti el. pašto paskytos kūrimą.

livemail-config-04

 

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra/keitimas

 

5. Norėdami keisti paskyros parametrus:

A. Spauskite ties sukurta el. pašto paskyra

B. Užeikite į Accounts meniu skyrių

C. Spauskite Properties

livemail-config-05

 

 6. Atsidariusiame Properties lange pasirinkite Servers skiltį:

A. Galite keisti el. pašto gavimo ir išsiuntimo serverių adresus

B. Galite keisti el. pašto prisijungimo vardą, slaptažodį, jo išsaugojimo ir siuntimo parametrus

C. Naudojant smtps.vu.lt, autentikavimas turi būti įjungtas; Spaukite Settings užeiti į kitus parametrus

livemail-config-06

 

D. Naudojant smtps.vu.lt, reikia parinkti tuos pačius prisijungimo vardą ir slaptažodį kaip laiškų gavimo serveryje.

livemail-config-07

 

 7. Properties lango Advanced skiltyje:

A. Galite keisti laiškų išsiuntimo serverio parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

B. Galite keisti laiškų gavimo serverio parametrus (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

C. Galite nustatyti laiškus palikti serveryje, tačiau ne ilgiau nei (pvz.) 14 dienų ir trinti juos ištrynus iš programos šiukšliadėžės

livemail-config-08

 

 

 III. Bendri nustatymai

Toliau nustatysime tinkamas koduotes laiškuose bei parašą.

 

8. Norėdami patekti į bendrus programos nustatymus:

A. Pelės paspaudimu iškvieskite pagrindinį meniu

B. Spauskite Options

C. Spauskite Mail...

livemail-config-09

 

 9. Atsidariusiame Options lange:

A. Atidarykite Read skiltį

B. Spauskite Fonts...

livemail-config-10

 

C. Pasirinkite Unicode šriftus

D. Pasirinkite Unicode (UTF-8) koduotę

E. Spauskite Set as default

F. Spauskite OK uždaryti langą ir išsaugoti pakeitimus

livemail-config-11

 

10. Toliau:

A. Pasirinkite Send skiltį

B. Spauskite International Settings

livemail-config-12

 

C. Pasirinkite Unicode (UTF-8) koduotę

D. Spauskite OK uždaryti langą ir išsaugoti pakeitimus

livemail-config-13

 

 11. Galiausiai sukurkite savo parašą, kuris bus rodomas kiekvieno laiško pabaigoje:

A. Užeikite į Signatures skiltį

B. Pasirinkus Add signatures to all outgoing messages, parašas bus pridedamas visuose siunčiamuose laiškuose

C. Spauskite New sukurti naują parašą

D. Galite rinktis Text ir vesti parašo tekstą tam skirtame lauke arba nurodyti tekstinį failą, iš kurio jį įkelti

E. Spauskite OK išsaugoti pakeitimus ir uždaryti langą

livemail-config-14

 

Android nustatymai

Instrukcijos skirtos Android 2.3 (Gingerbread) versijos standartinę el. pašto programą naudojantiems įrenginiams. Kitose versijose standartinės el. pašto programos aplinka ir parametrai gali nežymiai skirtis.

 

1. Atidarę programų sąrašą, pasirinkite „Email“.

android-01

 

 2. Jei prieš tai nebuvo pajungta nei viena el. pašto dėžutė, atsidarys „Set up email“ dialogas. Jame:

A. Įveskite savo VU el. pašto adresą

B. Įveskite el. pašto slaptažodį

C. Pasirinkite „Manual setup“ toliau parametrus vesti rankiniui būdu

android-02

 

3. Pasirinkite IMAP el. pašto paskyros tipą (sinchronizavus bus matomi tie patys laiškai, kaip ir VU žiniatinklio pašte).

android-03

 

4. „Incoming server settings“ lange nurodykite laiškų gavimo serverio parametus:

A. Savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

B. Savo VU E. tapatybės slaptažodį

C. Serverio adresą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

D. Prievadą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

E. Saugumo tipą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

F. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-04

 

5. „Outgoing server settings“ lange nurodykite laiškų siuntimo serverio parametrus:

A. Išsiuntimo serverio adresą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

B. Prievadą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

C. Saugumo tipą (pasirinkite pagal pagrindinius el. pašto programų nustatymus)

D. Pažymėkite varnele naudoti prisijungimo duomenis

E. Įveskite savo VU E. tapatybės prisijungimo vardą

F. Įveskite savo VU E. tapatybės slaptažodį

G. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-05

 

6. „Account options“ lange galite nurodyti bendrus el. pašto paskyros parametrus:

A. Dėžutės tikrinimo dažnumą (pasirinkus „Never“ sąrašas atnaujinimas tik nurodžius programai; tinka, jei nereikia dažno tikrinimo, esate užsienyje ir nenorite apkrauti mobiliojo interneto srauto)

B. Galite nurodyti siųsti laiškus iš šios paskyros pagal nutylėjimą

C. Galite nustatyti rodyti pranešimą (pranešimų juosta viršuje) apie gautus naujus laišku, tačiau tai prasminga tik periodiškai tikrinant dėžutę (parametras A.).

D. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-06

 

7. „Account color“ lange galite pasirinkti el. pašto paskyros spalvą (patogu, jei yra daugiau nei viena paskyra ir laiškai rodomi bendrame sąraše):

A. Pasirinkite spalvą

B. Spauskite „Next“ tęsti toliau

android-07

 

8. „Set up email“ lange:

A. Įveskite el. pašto paskyros pavadinimą (savo patogumui)

B. Įveskite savo Vardą ir Pavardę (bus matomi šalia adreso siunčiant laiškus)

C. Spauskite „Done“ baigti el. pašto paskyros kūrimą

android-08

 

 9. Laiškų peržiūros lange paspaudę telefono „Meniu“ klavišą galite išsikviesti funkcijas:

A. Tikrinti, ar neatėjo naujų laiškų

B. Rašyti naują laišką

C. Pereiti į kitą katalogą (žr. 10. punktą)

D. Keisti paskyros nuostatas (žr. 11. punktą)

android-09

 

Funkcijų meniu iškviečiamas paspaudus telefono „Meniu“ mygtuką.

O2X-buttons

 

10. Katalogų sąraše matysite tuos pačius katalogus kaip ir VU žiniatinklio pašte.

android-10

 

 11. „Account settings“ lange galite keisti paskyros nuostatas:

A. Paskyros pavadinimą

B. Vardą/pavardę

C. Paskyros spalvą

D. Parašą, rodomą laiško pabaigoje

E. Dėžutės tikrinimo dažnumą

F. Ar siunčiami laiškai nuo šio adreso pagal nutylėjimą

G. Kaip pranešti apie naujai atėjusius laiškus

H. Laiškų gavimo serverio parametrus (žr. 4. punktą)

I. Laiškų siuntimo serverio parametrus (žr. 5. punktą)

J. Kitus naudotojo aplinkos parametrus

android-11

 

Svarbu!

Išsiuntus laiškus Android Email programoje jie neatsiras sent-mail kataloge, kaip juos siunčiant per VU žiniatinklio paštą.

 

Outlook 2010 nustatymai

Jei programą Outlook 2010 įjungėte pirmą kartą ir joje nėra registruotų el. pašto paskyrų, iškart pasirodys registracijos langas.

 

1. Atsidariusiame Microsoft Outlook 2010 Startup lange spauskite Next tęsti registraciją.

outlook2010-config-01

 

2. E-mail Accounts lange:

A. Pasirinkite Yes įvesti naujos el. pašto paskyros nustatymus

B. Spauskite Next tęsti registraciją

outlook2010-config-02

 

3. Auto Account Setup lange:

A. Pasirinkite Manually configure server settings or additional server types

B. Spauskite Next tęsti registraciją

outlook2010-config-03

 

4. Choose Service lange:

A. Pasirinkite Internet E-mail

B. Spauskite Next tęsti registraciją

outlook2010-config-04

 

5. Internet E-mail Settings lange:

A. Įveskite savo vardą ir pavardę

B. Įveskite savo VU el. pašto adresą

C. Nurodykite VU el. pašto gavimo serverį (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

D. Nurodykite VU el. pašto išsiuntimo serverį (pagal pagrindinius el. pašto programų parametrus)

E. Įveskite savo el. pašto prisijungimo vardą (VU darbuotojų standartinis yra vu54321, o studentų - s1234567)

F. Įveskite el. pašto slaptažodį

G. Jei norite, kad Outlook 2010 įsimintų jūsų įvestą slaptažodį, pasirinkite Remember password

H. Spauskite More Settings nustatyti likusius parametrus

outlook2010-config-05

 

 6. Atsidariusiame Internet E-mail settings lange:

A. Pasirinkite Outgoing Server skyrių

B. Nurodykite naudoti autentikavimą bei gavimo serverio prisijungimo vardą ir slaptažodį

outlook2010-config-06

 

7. Toliau:

A. Pasirinkite Advanced skyrių

B. Nurodykite gavimo serverio parametrus (pagal pagrindinius programų nustatymus)

C. Nurodykite išsiuntimo serverio parametrus (pagal pagrindinius programų nustatymus)

D. Nurodykite palikti iki 14 dienų senumo laiškus serveryje ir trinti, jei jie ištrinami iš programos šiukšliadėžės

E. Spauskite OK išsaugoti nustatymus ir uždaryti langą

outlook2010-config-07

 

 8. Likusiame Internet E-mail Settings lange spauskite Next (5. žingsnio I. punktas) tęsti toliau. Programa išbandys nustatymus. Jei viskas teisingai:

A. Pamatysite teigiamus pranešimus

B. Spauskite Close uždaryti langą

outlook2010-config-08

 

 

9. Užbaikite naujos el. pašto paskyros registraciją paspausdami Next.

outlook2010-config-09

 

10. Programos pagrindiniame lange pasirinkite:

A. File

B. Options skyrių

outlook2010-config-10

 

11. Atsidariusiame Outlook Options lange:

A. Pasirinkite Advanced skyrių

B. Uždėkite varnelę naudoti angliškas laiškų atraštes atsakymuose ir persiuntimuose

C. Pasirinkite naudoti universalią UTF-8 koduotę

D. Spauskite OK išsaugoti nustatymus ir uždaryti langą

outlook2010-config-11

Mozilla Thunderbird 12 nustatymai

Šio skyrelio pagrindinės dalys:

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas (1-3 punktai).

Trumpai apie tai, kaip registruoti VU el. pašto dėžutę Mozilla Thunderbird programoje.

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas (4-8 punktai).

Pagrindiniai VU el. pašto dėžutės paskyros nustatymai ir kaip juos pakeisti.

III. Bendri nustatymai (9-12 punktai).

Kai kurie bendri Mozilla Thunderbird programos nustatymai.

 

Mozilla Thunderbird yra nemokama (atvirojo kodo) el. pašto ir naujienų skaitymo programa. Ją galite parsisiųsti iš kūrėjų svetainės (taip pat yra programos lietuviška bei „nešiojama“ versijos).

 

I. Naujos el. pašto paskyros sukūrimas

Jei programą įjungėte pirmą kartą ir joje nėra registruotų el. pašto paskyrų, iškart pasirodys registracijos langas.


1. „Mail Account Setup“ lange:

A. Įveskite savo vardą ir pavardę (bus rodoma laiškų gavėjams lauke „From:“ šalia ar vietoje el. pašto adreso)

B. Įveskite savo VU el. pašto adresą

C. Nurodykite slaptažodį ir uždėkite varnelę išsaugoti jį programoje, jei nenorite vesti kiekvieną kartą paleidus programą

D. Spauskite „Continue“ tęsti toliau

thunderbird-12-01

 

2. Programai pradėjus automatiškai ieškoti nustatymų:

A. Spauskite „Manual config“ vesti nustatymus rankiniu būdu

thunderbird-12-02

 

3. Atsiradusiuose rankiniuose nustatymuose:

A. Nurodykite laiškų gavimo serverio parametrus

B. Nurodykite laiškų išsiuntimo serverio parametrus

C. Įveskite savo prisijungimo vardą

D. Spauskite „Create Account“ sukurti paskyrą

thunderbird-12-03

 

Gauti el. paštą galite paspaudę „Get Mail“ arba klaviatūroje „F5“.

 

II. El. pašto paskyros nustatymų peržiūra ir keitimas

 

4. Patekti į sukurtos el. pašto paskyros nustatymus galite:

A. Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Tools“

B. Pasirinkite „Account Settings“

thunderbird-12-04

 

5.Account Settings“ lange keičiame bendrus paskyros nustatymus:

A. Pasirinkite paskyrą

B. Esant reikalui, galima pakeisti jos pavadinimą (pasikeis A.)

C. Įvesti/pakeisti savo vardą

D. Įvesti/pakeisti VU el. pašto adresą

E. Sukurti parašo tekstą ar nurodyti kelią iki laiško apačioje pridedamo parašo teksto failo

F. Nurodyti standartinį laiškų išsiuntimo serverį (aktualu kai yra dvi ir daugiau el. pašto paskyros)

thunderbird-12-05

 

6. Laiškų gavimo parametrų keitimas:

A. Pasirinkus skyrių „Server Settings“

B. Galite pakeisti laiškų gavimo serverio adresą

C. Ir prisijungimo vardą

D. Saugumo parametrus ir prievadą reikėtų parinkti pagal pagrindinius nustatymus

E. Pasirinkite laiškų parsiuntimą paleidus programą, tikrinimo dažnumą (nenaudokite labai mažų reikšmių, pvz. 1-3 min.) bei automatinį naujų laiškų parsiuntimą

F. Į programą parsiųstus laiškus serveryje galima palikti (bus matomi webmail.vu.lt), tačiau būtina nustatyti senaties terminą, kad laiškai nesikauptų neribotai ir nebūtų viršyta diskinė vieta serveryje

thunderbird-12-06

 

 7. Norėdami keisti laiškų išsiuntimo serverio parametrus:

A. Pirmiausia pasirinkite „Outgoing Server (SMTP)“

B. Tada norimą siuntimo serverį

C. Ir paspauskite „Edit...“

thunderbird-12-07

 

8. Atsidariusiame „SMTP Server“ lange galima keisti ar peržiūrėti:

A. Laiškų išsiuntimo serverio apibūdinimą (skirta patogumui ir įtakos veikimui neturi)

B. Laiškų siuntimo serverio adresą

C. Prievadą ir saugumo nustatymus (nurodykite pagal pagrindiniuose nustatymuose pateiktą informaciją)

D. Naudotojo prisijungimo vardą

E. Jei keitėte parametrus, išsaugokite pakeitimus spausdami „OK“

thunderbird-12-08

 

III. Bendri nustatymai

 

9. Jei neatsimenate dabartinio Thunderbird programoje įvesto el. pašto slaptažodžio, jį visada nesunkiai galite pasižiūrėti. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, jog Thunderbird įsimintas slaptažodis ir dabar galiojantis el. pašto serveryje gali skirtis. Norėdami peržiūrėti ar ištrinti dabartinį išsaugotą programoje slaptažodį:

A. Pasirinkite meniu „Tools“

B. Toliau punktą „Options“

thunderbird-12-09

 

10. Atsidariusiame lange:

A. Pasirinkite „Security“ skyrių

B. „Passwords“ kortelę

C. Paspaudę „Saved Passwords...“ naujame lange galėsite peržiūrėti ar ištrinti išsaugotą slaptažodį

thunderbird-12-10

 

11. Norėdami laiškus skaityti ir rašyti lietuviškai, turime naudoti atitinkamus rašmenis ir koduotes. Jas galima nustatyti „Options“ lange pasirinkus:

A. „Display“ skyrių

B. „Formatting“ kortelę

C. Paspaudus „Advanced“ mygtuką

thunderbird-12-11

 

12. Atsivėrusiame „Fonts & Encodings“ lange:

A. Pasirinkite „Baltic“ rašmenis

B. Nurodykite skaitant, rašant  bei siunčiant atsakymus naudoti universalią UTF-8 koduotę.

C. Spauskite „OK“ išsaugoti pakeitimus.

thunderbird-12-12